Vestland fylkeskommune prøver igjen

I 2023 bevilget Vestland fylkeskommune to milloner til et arrangement for russen. Russebussene takket nei, de ville at også ungdom som ikke var russ skulle kunne delta, og arrangementet strandet. Nå forsøker opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal igjen, skriver Bergens Tidende.

– Tidligere år har russen selv hatt ansvaret for ulike arrangement, men vi ser at feiringen har foregått på en måte som har påvirket skolemiljøet negativt, sier Lyngedal til Bergens Tidende.

Årsaken er at russebusser og russegrupper ved skolene fører til ekskludering av elever, så i år må russebusser og andre kjøretøy holde seg unna. Arrangementet skal kun være for de som er russ i 2024.

Denne gangen vil ikke fylkeskommunen stå for arrangementet, men inviterer frivillige- og ideelle organisasjoner til å søke om midlene.