Ti prosent utestenges

“Høsten 2023 gjennomførte ombudet for barn og unge en undersøkelse blant alle elevene på vg1, vg2 og vg3 i daværende Viken, og nå Akershus, Buskerud og Østfold.

Undersøkelsen viser at selv om flere kan ha en god russetid, er det mange elever som opplever mobbing, krenkelser og utestenging gjennom alle tre årene på videregående skole. 

Undersøkelsen viser blant annet 1 av 10 av elevene i videregående skole utestenges fra russegrupper. Hele 1 av 5 vet ikke om de skal feire i det hele tatt.

Her kan du lese innlegget.