Klinikk for krisepsykologi deler

I episode #12 Når russen lukker døren, får Eli Kari på ny hjelp av psykolog Ingrid Toppe. Hun jobber hos Klinikk for krisepsykologi, og klinikken har lagt episoden inn som et av de foredragene og kursene de deler med kunder og andre.

Ingrid var også med i episode #6 russe(p)syke.

To knuter til i russeluen til Russemamma!