En ekskluderingsmaskin

Bergens Tidende (BT) har publisert en samtale med sosiologen Willy Pedersen. Han kaller russebussen en ekskluderingsmaskin.

– Dersom du blir med i en buss, får du også adgang til fester og bursdager og noen å henge med. For mange er bussen viktigere enn klassen du går i, sier han til BT.

Pedersen mener russetiden er med å øke de kulturelle forskjellene mellom ungdommen. Russebusskulturen startet i Oslo vest, og har spredd seg i deler av Sør-Norge de siste årene.

– Den mest intense festingen koster penger og ser ut til å være mest utbredt blant ungdom fra velstående familier. Men ofte dukker det opp en motreaksjon, sier han til BT.

BT skriver at denne motreaksjonen skjer hos ungdom som er skoleflinke, er opptatt av å ta vare på natur og klima, og som bruker lite rusmidler.

– Litt skjematisk kan vi si at den mest intense feiringen ofte går sammen med mye økonomisk kapital, mens motreaksjonen ofte bæres av en god del kulturell kapital, sier Pedersen til BT.

Her kan du lese BTs artikkel (krever pålogging).

Her kan du lese kronikken Pedersen var med å skrive i Aftenposten, og som var utgangspunkt for BTs sak (åpen).